Lekcje tanga – ekskluzywny prezent – dla osób, dla grup, dla firm (english version below)

[English version below]
.

Tango to niezwykły styl życia w swoim  własnym mieście, ze swoimi najbliższymi i przyjaciółmi ,  pomiędzy codzienną pracą zawodową, domem i wolnym czasem. Tango to stan umysłu i serca,  świadoma i niezwykła perspektywa patrzenia na siebie, innych ludzi i na cały otaczający nas świat.  Zapraszamy do tanga do Złotej Milongi.
Zbliża się okres świąteczny – Mikołajki, Boże Narodzenie – oraz czas postanowień Noworocznych. Złota Milonga Szkoła Tanga Argentyńskiego (2003- 2022) przygotowała z tej okazji specjalne zaproszenia na lekcje tanga argentyńskiego. Będą one wspaniałym prezentem gwiazdkowym lub noworocznym dla obdarowanych osób.

DLA OSÓB
W tym roku proponujemy, zależności od Państwa potrzeb, zaproszenia dla osób indywidualnych – zaproszenia na ekskluzywną godzinną lekcję z nauczycielem tanga (200zł) lub na miesięczny kurs grupowy (4 zajęcia grupowe 180zł). Zaproszenia te będą ważne przez cały rok od momentu ich zakupu.
Co należy zrobić? Wystarczy wysłać emaila na adres milonga@milonga.pl lub zadzwonić pod nr telefonu 509 123 268 lub 505 817 644. Przygotujemy, wręczymy lub wyślemy specjalne świąteczne zaproszenie.

DLA GRUP I DLA FIRM
Proponujemy także ofertę zajęć tanga dla grup – prywatnych jak i komercyjnych – na okres miesiąca, kwartału lub dłużej. Przygotujemy specjalną ofertę dla grona znajomych i przyjaciół, którzy chcieliby mieć zajęcia tanga we wspólnym gronie.  Minimum grupy aby takie zajęcia odbyły się to 6 par.
Jeżeli w działaniach komercyjnych i biznesowych szukacie Państwo dla swoich współpracowników lub pracowników ciekawych zajęć integracyjnych, i rozwojowych,  aktywności dla kobiet i mężczyzn podnoszących „umiejętności interpersonalne”,  czy zajęć relaksacyjnych (ofertę zajęć tanga możemy poszerzyć o elementy jogi, pilatesu, tai chi), to przygotujemy sprofilowaną dla Państwa konkretną ofertę.
Nasi nauczyciele tanga są jednymi z najbardziej doświadczonych nauczycieli w Polsce, posiadają kilkunastoletni ,15-letni staż nauczycielski, prowadzą zajęcia w języku polskim i angielskim, w grupach 20 i 70 osobowych.
Co należy zrobić? Prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem milonga@milonga.pl  Przygotujemy ofertę, udzielimy odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Zapraszamy serdecznie
Tango – silne centrum, czułe serce i otwarty umysł.

nasz kanał z bardzo różnymi filmami o nas, Złotej Milondze – naszym miejscu i o naszej społeczności tangowej znajdziecie Państwo tutaj:
https://www.youtube.com/results?search_query=z%C5%82ota+milonga

___________________________________________________________________________________________________

TANGO  – UNIQUE MOMENT OF OUR LIFE

Tango is a unique style of life in your own city with your closest family and friends, between your professional work, home and leisure time. Tango is a state of mind and heart, a conscious
and unique perspective of self-perception as well as perception of others and the whole world around us. Let us invite you to dance tango in the Złota Milonga.
The festive season is coming – Santa Claus Day, Christmas – as well as the time of
New Year’s resolutions. On this occasion The Złota Milonga Argentine Tango School (2003- 2023) has prepared special invitations to Argentine tango lessons. It will be a great Christmas or New Year’s present for the gifted individual.

FOR INDIVIDUALS
Depending on your needs, this year we propose invitations for individuals – invitations to an exclusive one-hour lesson with a tango teacher (PLN 200) or a one-month group course (4 group classes PLN 180). The invitations will be valid for the whole year from the date
of purchase.
What should you do?
Just send us an email at milonga@milonga.pl or call us on the following telephone number: 509 123 268. We will prepare, give or send the Special Christmas Invitation.

FOR GROUPS AND COMPANIES
We also offer tango lessons for groups – private and commercial – for 1 month, 3 months or longer. We will prepare a special offer for a group of acquaintances and friends, who are willing to take tango lessons together. To organise such lessons, the group size
must be minimum 6 pairs. If you are looking for interesting activities for the integration and
development of your co-workers and employees that are suitable both for men and women and improve interpersonal skills or relaxation exercises (we can add to our offer elements of yoga, pilates and tai chi) as a part of your commercial and business operations,
we will prepare an offer profiled on your needs.
Our tango teachers are one of the most professional teachers in Poland with over a decade, sometimes 15 years, of experience in teaching, they conduct classes in Polish and in English in
groups of 20 and 70 participants.
What should you do?
Please contact us at milonga@milonga.pl. We will prepare an offer and answer all additional
questions.

Please join us!
Tango – a stable centre, tender heart and open mind.

You will find our channel with many different movies about us, the Złota Milonga,
our place and our society here:
https://www.youtube.com/results?search_query=z%C5%82ota+milonga

9 grudnia 2022