„Tango is an art of expressing one’s masculine power through a tender embrace”

„Tango to sztuka wyrażania męskiej siły przez DELIKATNOŚĆ objęcia”  Jakub Milonga

6 czerwca 2019