Warsztaty tanga Julio Saavedra & Tekla Gogrichiani 9-11 listopada 2019. Show na sobotniej Grande Milondze (English version below)

Zapraszamy na techniczne i pełne różnorodnych i ekfektownych sekwencji warsztaty tanga, które poprowadzi niezwykle utalentowana para tancerzy tanga argentyńskiego:
Julio Saavedra i Tekla Gogrichiani.

Julio i Tekla należą do młodego pokolenia świetnie wyszkolonych tancerzy i doskonałych pedagogów obdarzonych ogromną charyzmą i dużym poczuciem humoru. Julio Saavedrę poznaliście w poprzednim sezonie, gdy gościł w Złotej ze swoimi ubiegłorocznymi warsztatami.
9-11 listopada zapraszamy na potężną dawkę nowego ich materiału dydaktycznego: będzie bardzo dużo techniki (praktycznie na każdych zajęciach), ale też zajęcia z milongi i walca, dużo ćwiczeń na temat samej jakości ruchu (podstwaa tańczenia), sylwetki oraz metod i stylów tańczenia do różnych rytmów, przyspieszeń, zwolnień, różnorodnych cadencji. Zresztą, przeczytajcie program sami.
Zapraszamy do zapisów.
Ich pokaz na żywo obejrzymy na sobotniej Grande Milondze 10 listopada ok 22:30.

Ceny:
Pakiet 7 zajęć (i bilet na pokaz) – 65zł za 1 warsztat
Pakiet 5-6 zajęć – 70zł za 1 warsztat
Pakiet 3-4 zajęć – 80zł za 1 warsztat
Pakiet 1-2 zajęcia – 90zł za 1 warsztat
Wybierając konkretną ilość zajęć trzeba przemnożyć ich liczbę przez podaną cenę. osoby, które wezmą udział w całym warsztacie mają wolny wstęp na sobotnią milongę z pokazem.
Osoby z KR 10% zniżki.

Możliwość wzięcia lekcji indywidualnych.

PEŁNY OPIS WARSZTATÓW:
1.
Technika tanga: Tworzenie i zachowywanie odpowiedniej postawy w tangu, ćwiczenia na zachowanie eleganckiej postawy i precyzyjnego ruchu w przyspieszeniach. Sposoby i rodzaje tangowego chodzenia. Wykorzystanie stóp i ich różnych części w chodzeniu (caminata), w ekspersyjnych i mocnych pozycjach. Ćwiczenia na luźną nogę w konkretnych sekwencjach: w przyspieszeniach, zmianach rytmu, ozdobnikach oraz w melodyjnym i ekspresyjnym ruchu.
2.
Jakość! – zwolniony (gęsty) ruch: jak tworzyć tangowy ruch o odpowiedniej jakości i gęstości i wykorzystać go w różnych sytuacjach. Barridy – inna jakość ruchu tułowia.
3.
Milonga: rytmiczne propozycje stylu milongi, cadencje i muzyczne zabawy rytmem. Dialog w milondze i Traspie.
4.
Tango Walc – różne propozycje i zastosowania rytmu w tango walcu, kombinacje i sekwencje i ich i muzyczna interpretacja, zmiany dynamiki tańca z wykorzystaniem sacad i krzyżyków.
5.
Ganchos i Boleos do wykorzystania na milondze. Dysocjacja ciała; jak zachować odpowiednią relację między górną i dolną częścią ciała, by nie stracić elegancji i ładnej sylwetki ciała; użycie ganchos i boles w różnych prędkościach i z różną intencją i prowadzenia i interpretacji.
6.
Zastosowanie różnej dynamiki tańca na małej przestrzeni. Jak tworzyć większą przestrzeń w tańcu i jak przemieszczać się w niej zmieniając kierunki tańca. Jak sygnalizować zmiany kierunku tańca. Różne typy sacad i krzyżyków.
7.
Tangowe kombinacje w dynamicznych utworach z wykorzystaniem różnych rytmów, prędkości – od szybkiej do wolnej i na odwrót. Praca tułowia partnerów i ich wzajemna interakcja, tworzenie pięknej jakości ruchów na przykładzie utworów orkiestr Pugliese, Troilo, Gobbi.

ENGLISH VERSION OF WORKSHOPS 9-11TH NOVEMBER:
PLACED IN ZLOTA MILONGA DLUGA STREET ENTRANCE FROM KRASINSKI PARK
1.
FRIDAY 20:00 – 21:30
TECHNIQUE: Find a correct posture and the way you walk. Play with one free leg and discover different moments. It works with speed, rhythmic games, ornaments, musical work and expression. Find how to use the different parts of the foot for walking (walking) for effects and different moments. Speed ​​and precision without losing style.

2.
SATURDAY 12:00 -13:00
#SLOW DISPLACEMENTS: how to generate displacements in different qualities, densities and sustain this proposal in several directions. Barridas, different qualities of torso.

3.
SATURDAY 13:10 – 14:40
#Milonga: rhythmic proposal of style, cadences and musical games. Question / answer and Traspie.

4.
SATURDAY 14:50 – 16:20
#WALTZ: different rhythmic proposals, combinations that can be found and how to interpret them, proposal of dynamics using different elements such as sacadas and crosses to rhythm with cadences.

5.
SUNDAY 11:30 – 13:00
#Ganchos and Boleos for the PISTA. Relationship between the upper and lower part of the body to avoid losing style and aesthetics when using speed and different intensions.

6.
SUNDAY 13:10 – 14:40
#Different dynamics in small spaces. how to use it to generate more space and displacements, changes of direction and how to propose them. Different types of saccadas and crosses.

7.
SUNDAY 14:50 – 16:20
#Resource combinations for dynamic tangos with different cadences, uses of different speeds from fast to slow and opposite. The torso and its work in this proposal as it interacts and as it generates qualities of movements. orchestra Pugliese, Troilo, Gobbi.

PRICES IN PLN:
Package 7 workshops& ticket for show in milonga – 65PLN for each
Package 5-6 workshops – 70 PLN for each one
Package 3-4 workshops – 80 PLN for each one
Package 1-2 workshops – 90 PLN for each one

18 października 2018