Zmiany, zmiany, zmiany… Nowy grafik w 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym grafikiem zajęć, milong i praktik, jaki będzie obowiązywał w Złotej Milondze w pierwszej połowie 2020 roku. Zmiany są efektem moich przemyśleń oraz uwag kursantów, za które Wam dziękuję.
1.
Pierwsza generalna zmiana dotyczy podziału zajęć tanga na a) ogólne i b) tematyczne.
a) Część uczących się osób preferuje zajęcia tanga ogólnorozwojowe, tempo nauki spokojne i relaksacyjne raz w tygodniu z dużą ilością powtórzeń. To Wam dedykujemy zajęcia w grupach na poziomie początkującym i średniozaawansowanym. Przypomnę, że wszystkie grupy w grafiku od 0 do 2 lat nauki to grupy początkujące. I oznaczamy te zajęcia umownie hasłem „taniec i nauka”. Na zajęciach tych uczymy się nowych elementów, powtarzamy elementy z poprzednich zajęć i dużo tańczymy.
b) Z kolei inna grupa osób preferuje bardziej dynamiczny szybszy sposób uczenia gdzieś na granicy zajęć tematycznych i indywidualnych. To dla nich powstały zajęcia wtorkowe o 19:45 Jakość i Przyjemność Ruchu czyli Technika w Parach. Na zajęcia można przychodzić solo lub w parze. W pierwszej części każdej z Technik będziemy zajmować się bazą (chodzenie, pivoty, dysocjacja, postawa, etc) , w drugiej części każdej techniki będziemy stopniowo i wymiennie poruszać i ćwiczyć elementy kilkanaście różnych ważnych tematów: prowadzenie i podążanie, różne rodzaje ruchów, energia w podłogę i z , energia do partnera, elastyczność i zmienność objęcia, odmienna praca nóg i wiele wiele innych. Na tych zajęciach czeka nas „taneczna praca”, dużo ćwiczeń na rozumienie i uświadomienie sobie tanecznych aspektów naszego ciała, ruchu i tańca, co jak wiemy zabiera niestety duuuużo czasu. Na efekty pracy trzeba będzie nieco poczekać. Aha, nowych figur nie będzie. Skupimy się raczej na temacie, jak polubić nasze ciało i co zrobić by tańczyło się nam w równowadze. Są to zajęcia dla wszystkich, choć od razu przyznam, że osoby z małym doświadczeniem tangowym i tanecznym będą miały na nich trudno – przynajmniej w pierwzym kwartale, a osób, które nie lubią ćwiczyć lub często opuszczają zajęcia wolę raczej zniechęcić niż męczyć 😉 To zajęcia dla pracusiów, ambitnych, tych, którzy tańczą chcą tańczyć lepiej.

2. Druga zmiana w 2020 roku to wtorkowa Praktika z Muzykalności. We wtorki niestety rezygnujemy na razie z grania Wtorkowej Milongi „No Stress” i rozpoczynamy cykl praktik zatytułowany Wtorkowa Praktika z Muzykalności – każdy wtorek od 21:00 – do 22:30. Praktika jest otwarta dla wszystkich chętnych. Na jej początku zawsze przez około 30 minut zaproponuję konkretny temat dotyczący rytmiki, muzykalności lub jednej z orkiestr tangowych; może pojawić się też i inne zagadnienie muzyczno-taneczne.Druga cżęść praktiki z muzykalności będzie przeznaczona na indywidualne ćwiczenia jej uczestników chyba że zdecydujemy wspólnie inaczej. W trakcie prakitki – w jej wolnym czasie – będę udzielał rad i wskazówek. Praktika będzie miała interaktywny charakter: uczestnicy praktiki wcześniej będą mogli zaproponować mi własny temat. Co jest celeme tej praaktiki? Celem praktiki z muzykalności jest rozwijanie naszej indywidualnej emocjonalności i wrażliwości na muzykę poprzez poznawanie wiedzy na temat relacji ciało-muzyka. Sprawa niby oczywista choć piekielnie trudna. Sam dobrze pamiętam, jak w pierwszych latach mojego tańczenia tanga bardzo trudno było mi wydobyć z mojego ciała coś więcej niż same kroki do rytmu (po prostu nie u miałem tego i nikt mi tego też nie pokazał!); jak bardzo chciałem, by moje ciało przestało być tylko „kukłą” robiącą kroki, pragnąłem, by muzycznie „ożyło”, zestrajając się z tańczonym utworem i partnerką.
Wtorkowa Praktika z Muzykalności o 21:00 rozpoczyna się od razu po zajęciach z Jakości i Przyjemności Ruchu – Technika w Parach. Można a wręcz należy te dwa bloki połączyć, choć nie jest to obowiązkowe.

3. Środowe Zajęcia w Parach dla Zaawansowanych+ (środy 19:45). To zajęcia grupy zamkniętej, osób tańczących 5-10 lat, które chcą poprawić jakość swojego tańczenia. Temat zajęć: muzykalność i objęcie. Limit 8 par w grupie. Są to zajęcia dla małej liczebnie grupy o bardzo wąskim temacie ustalonym z jego uczestnikami przed rozpoczęciem zajęć, Większość osób w grupie to tancerze z ponad 10 letnim stażem milongowym. Zajęcia dla pracusiów.

4. Seminaria z figur i głównych struktur tanecznych (obroty, ganchos, boleos, sacady, ruchy osiowe, spiralne, przeciwstawne i pozaosiowe, etc) będą odbywać się cyklicznie co drugi miesiąc w weekendy w formie kilkugodzinnych warsztatów o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Osoby zainteresowane szybkim rozwojem znajdą na tych zajęciach to czego potrzebują. Pierwsze zajęcia już w lutym. 🙂
Szczegółowy grafik w dziale: KURSY TANGA 2020.

Ale to nie koniec. Przygotowuję już kolejne 2 nowe bloki zajęć tematycznych, o których niedługo napiszę. Czekam na też wasze pytania, opinie i propozycje. Piszcie na emaila milonga@milonga.pl

29 grudnia 2019